неделя, 1 март 2009 г.

Вятърна мелница


Това е най - старата работеща вятърна мелница в България.Тя се намира в село Белинци.


Вятърът носи голямо количество енергия. Ако открием начин да я използваме, цялата ни необходима ектроенергия би могла да се получи само с малка част от наличната енергия на вятъра. Проблемът е, че все още не сме открили как да впрегнем в работа тази енергия.
Водата и вятърът си приличат много като източници на енергия.Както и водата,вятърът е евтин, чист , възстановяващ се източник на енергия и го има в изобилие. Най-голямата трудност е,че на него не може да се разчита като постоянен източник.Малко са местата по света, където вятърът е постоянен и с достатъчно голяма скорост.
Хората са използвали вятърна енергия от незапомнени времена. Не е известно кой за пръв път е поставил платно на лодката си, но това като че ли е най-старият начин за използване на енергията на вятъра. Платната са просто средство за оползотворяване на тази енергия. В продължение на хилядолетия те са били главно средство за задвижване на сухопътни превозни средства с платна, но са завършили с неуспех.
Първите известни вятърни мелници са построени в Персия около 6 век в местност, която се намира между днешните Афганистан и Иран. В тях за пръв път се използват платна за задвижване на сухоземни механизми. Скоро след това вятърните мелници започват да се строят по целия свят.
От 12 до началото на 19 век вятърните механизми са важен източник на енергия в Европа. Тяхното значение намалява едва с пояната на парната машина през 19 век. Със създаването и развитието на двигателите с вътрешно горене и разпространението на електрическата енергия през 19 век вятърните двигатели изчезват почти напълно. Напоследък обаче сме свидетели на възраждащ се интерес към тях. Сега хората гледат на вятърната енергия като възможен нов източник за получаване на електричество.
Вятърните двигатели са имали най-разнообразно приложение. Със създадената от тях енергия са млени зърно, рязали са дърва, изпомпвали са вода, пресовали са маслодайни семена, натрошавали са захарна тръстика, полирали са камък, произвеждали са хартия и какво ли не още.
Първите европейски вятърни мелници са много малки. Постройката наподобява кутия, на която са закрепени крилата, а във вътрешноста й са разположени воденични камъни и машините. Те се наричат стълбови, защото са конструирани на един централен стълб. Така цялата мелница може да се върти по посока на вятъра.
В началото на 14 век във Франция започват да строят мелници, които вече са истински сгради с подвижен покрив като похлупак. Върти се само похлупакът, а не цялата сграда. Ветрилата са свързани с похлупака и се обръщат срещу вятъра. Това дава възможност да се строят по-големи и по-мощни мелници. Те се наричат кулообразни.
Крилата на първите мелници са от корабно платно. По-късно започват да опъват платното върху дървената рамка. Понякога крилата се изработвали изцяло от дърво, понякога са имали подвижни дървени секции. Доскоро почти във всяка ферма в САЩ вятърните двигатели са използвани за изпомпване на вода от дълбоки кладенци, за мелене на зърно и други дейности. Обикновено са конструирани с много на брой малки метални ветрила. Съвременните вятърни турбини, с които енергията на вятъра се превръща в електрическа, също могат да са с крила, наречени лопатки, които се изработват от метал, пластмаса или други нови материали.
Най-разпространеният вид вятърни мелници в Европа е с четири крила. Някои съвременни модели вятърни турбини имат само две тесни крила, почти като самолетни перки. В Португалия, на средиземноморските острови и в Турция се срещат много стар вид вятърни мелници с кливери , чийто брой достига 12. Вятърните помпи във фермите в САЩ и Австралия имат по 20 и повече лопатки.
Има няколко проблема при използването на вятърната енергия. Тя може да се използва само докато духа вятър. Във ветровити дни всичко е наред, но не така стои въпроса при тихо време. Вятърните двигатели са двърде неефективни. Заемат голямо пространство, а произвеждат относително малко количество енергия. Затова през последните 150 години те постепенно са измесени от други, по-надеждни енергийни източници. Все по-рядко се срещат вятърни мелници с голямо стопанско значение. Сега вятърните двигатели се използват масово само за водни помпи, които осигуряват евтин начин за изпомпване на вода от кладенци за водопой на стадата добитък или за напояване на земеделски площи.
Напоследък са създадени нови видове машини, които използват енергията на вятъра за производство на електричество. Вятърните турбини са съвременни машини, с които вятърната енергия се превръща в годно за потребление електричество. Превръщането на вятърната енергия в електричество не е проблем. Трудно е да се съхрани произведеното електричство, за да може да се използва в безветрени дни.
Учените търсят нови начини за впрягане на вятърната енергия в работа. Някои смятът, че решението се крие в създаването на по-големи, по-съвършени и по-ефективни вятърни нурбини.Някои учени се стремят да намерят решение за използване на енергията на вълните. Сега се изпитват нови видове вълнови генератори за превръщане на енергията на океанските вълни в електричество. Може би скоро вятърът отново ще стане важен източник на енергия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар