събота, 9 август 2014 г.

Надежда

Даваш най-доброто от себе си!
Даваш абсолютно всичко по силите си,
за да се справиш със ситуацията, с болестта...
Даваш и правиш всичко, което трябва и което ти кажат!

Накрая... не можеш да направиш повече от това.
Можеш само да изчакаш резултата и силно да се молиш,
той да е добър, много добър!

Поне за известно време...