вторник, 28 септември 2010 г.

Из 24-ти септември

Из 24-ти септември
by Søren Kierkegaard

"Кой съм аз - няма никакво значение.
Как е изпъната душата ми подобно тетивата на лък...
Как мислите лежат готови, като стрели в колчана ми...
Стрели, които не са отровни,
ала все пак ще успеят да се обагряд с кръв..."